Tumblelog by Soup.io
 • Americanlover
 • emiliakulczycka
 • PeaceInHeart
 • rajska
 • angua
 • pacynka
 • bialy-krolik
 • urojenie
 • kotzmarsa
 • cinnamomum
 • immortale
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

glumshoe:

glumshoe:

What I say: “I’m touch-starved.”

What you think I mean: “I need a hug.”

What I truly mean: “I need someone to platonically lie across me with their full weight, crushing my body and providing deep pressure until my errant soul is reabsorbed into my flesh. Also, a hug would be nice.”

I’ve had to explain this to people who think it’s weird, but when I add, “You know… like cats…” they seem to understand.

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viatalarcio talarcio
5473 f8cf
Reposted fromzciach zciach viasucznik sucznik
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
I hate small talk. I wanna talk about death, aliens, sex, what life means and why we are here.
— Me (via fxckingsinner)
Reposted fromkulamin kulamin viabeautifuldreamer beautifuldreamer
Reposted fromFlau Flau viasassygoat sassygoat
4189 2b85 500
Reposted fromkaiee kaiee viametanoize metanoize
4880 f46d
Reposted fromoutline outline viasassygoat sassygoat
Nieświadome kuszenie jest najbardziej kuszące.

(via

the-end-baby

)

.

(via a3g3d2)

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
9108 2261 500
7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaspeakofthedevil speakofthedevil

November 23 2017

5969 84d3
Reposted fromzciach zciach viaday11shadow day11shadow
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakteryja bakteryja
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaPrzygnebiona Przygnebiona
1658 1094
Reposted fromsarazation sarazation viadobby dobby
7398 ca8d
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaGunToRun GunToRun
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGunToRun GunToRun
3732 7ceb
Reposted fromloveandsex loveandsex viarosalie rosalie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl